5.1 - Crear un cartafol e tipos de cartafoles

O primeiro que teremos que facer e crear un cartafol, onde poder almacenar as UDIS e outros documentos que vaiamos creando, obviamente tamén poderemos escoller un dos cartafoles creados anteriormente para traballar con el. Mira de seguido as opcións dispoñibles la lapela cartafoles:

(*) Podes xerar unha lista con estes datos en UDIS XERAR Listas de indicadores/estándares/contidos traballados ou avaliados.


Unha vez creado un cartafol, este pode ter un destes tres estados, identificados polas respectivas iconas:

Cartafol do que es propietario (creador) pero que non compartes con ninguén:

Só ti podes modificar (cambiar o nome, borralo, convidar, bloquealo) e traballar neste cartafol e ninguén pode acceder ós contidos do mesmo, se o desexases poderías convidar a outros usuarios a que traballasen nel (ver punto seguinte do manual)


Cartafol do que es propietario (creador) e que estás compartindo con alguén:

Só ti podes modificar o cartafol (cambiar o nome, borralo, convidar, bloquealo) pero tódolos usuarios cos que o compartes, ademais de ti, poderán modificar os contidos do mesmo (as UDI, perfís, programación...)


Cartafol ó que estás convidado pero do que non es propietario (creador):

Como convidado a este cartafol podes modificar e traballar no seu contido (UDIS, perfís, programacións...) pero non podes modificalo (cambiar o nome, borralo, convidar a outros, bloquealo). Podes abandonar un cartafol ó que esteas convidado premendo o botón da dereita. Deberás ser convidado novamente para volver a traballar nel.


Os cartafoles marcados como 'de centro' inclúen unha icona diferente para a súa mellor identificación, pensado para os cartafoles comúns de centro para a elaboración de perfís de área e CC (ver anexo I)


Estraxteias á hora de crear cartafoles e como xuntar varios cartafoles nun: