5.6 - Crear, borrar, editar e outras opcións de configuración dos cartafoles

Unha vez crees un cartafol poder editalo para acceder a moitas opcións de configuración, descúbreas todas no seguinte vídeo: