NOVIDADES E ANUNCIOS

Avisos e anuncios da web

2
0
Saúdos

Acaba de solucionarse un importante erro que había no caderno do docente, polo que cando se introducían probas nos instrumentos agrupados da programación, estes non quedaban correctamente asignados ó cartafol (en detereminados casos) polo que desaparecían posteriormente.

Este erro non afecta ás probas engadidas dentro de categor&iacu
5
0
Estas son as novidades incorporadas a recursoseducativos.net e prográmame-UDIS nas últimas semanas:

recursoseducativos.net


Engadida na súa versión web a axenda de anotacións e citas online (ata este momento só estaba dispoñible na app para smartphones e tablets).As citas con recordatorio temporal de notificación que se engadan, s&oa
5ded88a8ba029.png
24
0
Estas son as últimas novidades en recursoseducativos e prográmame das últimas semanas:

Prográmame-UDIS:


No apartado cartafoles:


Cando se preme o botón de duplicar un cartafol, amosa aviso previo de confirmación para evitar duplicados accidentais.


No apartado diario de clase:


Solucionado erro polo que non se amosaban as horas no diario
49
0
Estas son as últimas novidades en recursoseducativos e prográmame das últimas semanas:


Actualizado o calendario escolar e laboral ó curso 2019-2020, en tódalas aplicacións que fan uso del.

Melloras e cambios en Prográmame-UDIS:


O apartado programación, cando se escollen instrumentos, sufriu cambios de deseño para facelo m&
5d186c62deea3.png
17
0
Estas son as novidades en recursoseducativos.net e prográmame-UDIS nas últimas semanas:


Xa podes ordenar os teus cartafoles, empregando os botóns dispoñibles ó lado de cada un, para ir subindo ou baixando cada cartafol:Solucionado o erro polo que se amosaban usuarios conectados ó mesmo cartafol de modo incorrecto (entre cartafoles de dist
5cde810385b9a.png
21
0
Novidades nas últimas semanas:


Podes acceder a recursoseducativos.net empregando a APP oficial, premendo a opción correspondente e escaneando o código QR que aparece. Deste xeito non terás que introducir o teu usuario e o teu contrasinal. Lembra que a app “programame-udis” podes descargala en Google play e na App store.Podes xerar ACS cun m
5cb1c16bda621.png
12
0
Novidades en recuroseducativos e prográmame nas últimas semanas:

Prográmame-UDIS (versión web)


Na lapela CARTAFOLES levouse a cabo un cambio estético na xestión de compartidos, bloqueado, icono identificativo e cambiar nome... Agora aparece todo centralizado nun apartado emerxente chamado “configuración"Cando se xera unha ACS e
5ca092ce211b9.png
52
0
Saúdos a todos e a todas.

Como consecuencia de ter mellorado a seguridade do sistema de acceso tanto na web como na APP para smartphones e tablets co encriptado de datos; é IMPRESENCIDIBLE actualizar a APP para estes últimos á versión 2.0.92, para pode seguir usándoa e que non de o falso erro de “sen conexión a internet” e para que
41
0
Saúdos a todos e todas

Anunciamos unha novidade que se acaba de incorporar a Prográmame.

No día a día da aula, tal como establece o currículo, levarás a cabo Tarefas integradas (actividades integradas), que contarán cos seus produtos finais socialmente relevantes, que coñecerá o alumnado desde o principio, e que estarán
5c710578bb04a.png
26
0
Novidades en recuroseducativos e prográmame nas últimas semanas:

Lapela UDIs:


Agora podes visualizar no apartado AVALIACIÓN e RÚBRICAS os elmentos curriculares de tódolos niveis da UDI (como ata agora) así como dun nivel en concreto. Esto é útil nos casos de UDIS creadas para diferentes niveis.Cando se xera unha UDI ago
5c5eaed8753a2.png
36
0
Estas son as novidades e melloras introducidas en prográmame-udis nas últimas semanas:
Alumnado e grupos:


No apartado xestión do alumnado engadiuse o campo "nome completo” e reemprazouse o anterior campo nome por “nome sinxelo”. O nome sinxelo é o que emprega no calendario online, mentras que o campo "nome completo” é o emprega
31
0
Estas son as novidades en prográmame-UDIS nas últimas semanas:


Incremento notable na velocidade de carga da aplicación, sobre todo nótase cando se xeran documentos que tardan poucos segundos.
Lapela UDIS:
Soluciona erros puntuais na carga la estrutura da UDI que amosaba un aviso de erro.


Lapela ACS:
Os estándares marcados como suprimidos, adaptados ou pri
31
0
Tal como se comunicou onte por correo, levouse a cabo un proceso de migración das programacións realizadas en prográmame a un único modelo unificado agrupando estándares por instrumento, que será o único dispoñible a partir deste momento. Este proceso finalizou sen problemas e xa podes usar a apliación con total normalidade.

Comen
5be69f55ef815.png
34
0
Novidades en prográmame-udis e recursoseducativos.net nas últimas semanas:

UDIS:


A tarefa e as actividades aparecen agora na mesma lapela "asociados" de modo que sexa máis intuito saber en que tarefa estamos e as súas correspondentes actividades. Todo está baixo a lapela "tarefa actividades e exercicios
No apartadoavaliación aparecen novos indic
5bd57fff462f0.png
34
0
O comezo de curso chega cargado de novidades en recursoseducativos.net e programame-udis.

PROGRÁMAME-UDIS:


Engadida sub-lapela “estrutura” dentro do apartado UDIS: nela podes crear de forma gráfica a estrutura da tarefa: produto final, actividades e exercicios, movéndoos de lugar se o precisas tan só arrastrándoas, incluso a outras actividad
5bb073a3c1544.png
55
2
Novidades en prográmame-udis (versión web) nas últimas semanas:


DIARIO DE CLASE: podes marcar unha semana completa como plantilla de xeito que todo o que introduzas nela (actividades e exercicios) sexa marcado como plantilla de forma automática (tamén podes seguir facéndoo de forma manual en cada un deles como ata o de agora)DIARIO DE CL
5b8bca8512bf4.png
publicación más reciente por oscar_abilleira (admin)  ·  Sep 5 '18 ás 7:52 pm
168
0
IMPORTANTE EN RELACIÓN Ó REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RXPD).

Debido á entrada en vigor do novo regulamento europeo de protección de datos é necesario facer algún cambio en relación ós boletíns informativos con novidades, que como este, estades a recibir no voso correo.

A partir de agora, é necesario
5b04719de1362.png
101
0
Novidades en recursoseducativos e PROGRÁMAME nas últimas semanas:

PROGRÁMAME web:


UDIS:


Nas rúbricas podes “importar” (copiar) a rúbrica doutra das túas UDIS e tamén daquelas marcadas como públicas na aplicación.
Xa podes facer o SEGUIMENTO da UDI para os grupos de alumnos (reemplaza a anterior lapela de
5ad797756c90a.png
Anterior
Seguinte
Tódolas mensaxes deste tema serán borrado ?
Borrador pendente ... Fai click para reanudar a edición
Descartar borrador