XESTIÓN DO CURRÍCULUM
Xa podes engadir os diferentes bloques nas materias/áreas para cada curso.

Como observarás se accedes ó apartado de xestionar o currículum, xa é posible engadir os diferentes bloques, para logo asignarllos ós criterios introducidos.

O manual xa foi actualizado para explicar como funciona esta nova opción, se ben é moi intuitivo.

Podes descargar o manual desde o apartado "xestión do currículum"

Que existan ou non bloques, e que estos estean asignados ós diferentes criterios ou non, no afecta ó funcionamento da aplicación, xa que únicamente sirven a título informativo tanto na aplicación como nos diferentes documentos que se poidan xerar.

Naqueles currículums xa introducidos que non conten cos bloques asignados, estes non se amosarán na aplicación nin documentos (como viña sucedendo ata o de agora), se ben se queres adicarlle un anaco a engadilos poderán ser empregados a medida que se vaian actualizando as diferente seccións da web.

Como sempre eu encargareime de actualizar os bloques de contidos tanto en infantil como primaria, mentras que para a ESO Bacharelato xa corre da vosa conta smile

Introducidos os bloques en infantil.
En proceso de introducción en primaria, xa dispoñible nalgúns niveis e áreas.

Como observarás se accedes ó apartado de xestionar o currículum, xa é posible engadir os diferentes bloques, para logo asignarllos ós criterios introducidos. O manual xa foi actualizado para explicar como funciona esta nova opción, se ben é moi intuitivo. > Podes descargar o manual desde o apartado "xestión do currículum" Que existan ou non bloques, e que estos estean asignados ós diferentes criterios ou non, no afecta ó funcionamento da aplicación, xa que únicamente sirven a título informativo tanto na aplicación como nos diferentes documentos que se poidan xerar. Naqueles currículums xa introducidos que non conten cos bloques asignados, estes non se amosarán na aplicación nin documentos (como viña sucedendo ata o de agora), se ben se queres adicarlle un anaco a engadilos poderán ser empregados a medida que se vaian actualizando as diferente seccións da web. Como sempre eu encargareime de actualizar os bloques de contidos tanto en infantil como primaria, mentras que para a ESO Bacharelato xa corre da vosa conta ]:) Introducidos os bloques en infantil. En proceso de introducción en primaria, xa dispoñible nalgúns niveis e áreas.

Óscar Abilleira Muñiz - Creador de recursoseducativos.net e PROGRÁMAME | oscarabilleira.com

Así é como se ve na aplicación (en diferentes apartados onde se amosan os estándares)

577a6f7c784db.png

577a73c6cdaf9.png

577a751ae22ef.png

577a776ce64f7.png

577a793b69a75.png

Así é como se ve na aplicación (en diferentes apartados onde se amosan os estándares) ![577a6f7c784db.png](serve/attachment&path=577a6f7c784db.png) ![577a73c6cdaf9.png](serve/attachment&path=577a73c6cdaf9.png) ![577a751ae22ef.png](serve/attachment&path=577a751ae22ef.png) ![577a776ce64f7.png](serve/attachment&path=577a776ce64f7.png) ![577a793b69a75.png](serve/attachment&path=577a793b69a75.png)

Óscar Abilleira Muñiz - Creador de recursoseducativos.net e PROGRÁMAME | oscarabilleira.com

E así nos diferentes informes que se poden xerar

Documento de estándares para a programación sen agrupar (o agrupado non ten sentido indicalo con bloques de contidos posto que non aparecen de forma consecutiva)
577a9ffc57f4b.png

Currículum
577a9b36ec7e6.png

Currículum con mínimos
577a81f428d53.png

ACS
577abb1e2d2c7.png

E así nos diferentes informes que se poden xerar Documento de estándares para a programación sen agrupar (o agrupado non ten sentido indicalo con bloques de contidos posto que non aparecen de forma consecutiva) ![577a9ffc57f4b.png](serve/attachment&path=577a9ffc57f4b.png) Currículum ![577a9b36ec7e6.png](serve/attachment&path=577a9b36ec7e6.png) Currículum con mínimos ![577a81f428d53.png](serve/attachment&path=577a81f428d53.png) ACS ![577abb1e2d2c7.png](serve/attachment&path=577abb1e2d2c7.png)

Óscar Abilleira Muñiz - Creador de recursoseducativos.net e PROGRÁMAME | oscarabilleira.com

463
2
1
vista previa
introducir alomenos 10 caracteres
ADVERTENCIA: Mencionaches %MENTIONS%, pero non poden ver esta mensaxe e non se se notificará
Gardando...
Gardado
Con elexido desmarcar temas amosar temas elexidos
Tódolas mensaxes deste tema serán borrado ?
Borrador pendente ... Fai click para reanudar a edición
Descartar borrador