Novidades e anuncios
Novidades en recursoseducativos.net e prográmame-UDIS do 10 de outubro de 2021

Estas son as novidades incorporadas a recursoseducativos.net e prográmame-UDIS nas últimas semanas:

Noutras aplicacións de recursoseducativos.net:

 • Podes eliminar a conta de usuario desde o teu perfil. Enviarase un correo de confirmación para proceder a eliminar os datos da conta.
 • Podes crear os teus xogos de memoria personalizados, poderás compartir a ligazón a cada xogo único. Tan só tes que buscar a nova opción en "as miñas aplicacións"

En Prográmame-UDIS (versión web):

 • Xa podes crear un caderno do docente para todo o curso, sen asignalo por trimestre, engadiuse a opción "todo o curso" no despregable á hora de escollelo.
 • Podes crear unha categoría, no caderno docente, copiándoa desde as que teñas creadas en tódolos cartafoles da etapa, poderás identificala polo seu nome e número. Incluirá as probas que figuren nela pero non os resultados.
  6163576128cea
  6163576a1d7a7

 • No diario de clase solicita confirmación cando se borra unha sesión, se ben é preciso escribir a palabra "borrar" como actividade ou exercicio o que evita borrados accidentais, esta confirmación engade unha nova capa de prevención adicional contra os borrados accidentais.

 • No apartado UDIS marca como "favoritas" aquelas que consideres, para que aparezan ó comezo da lista (como por exemplo a/as que se atopen activas en cada momento). Estas "marcas" son gardadas para cada usuario, con independencia de se o cartafol está compartido ou non.
  61635701ec5ae

 • Solucionado erro polo que, na avaliación das UD-UDIS, non se amosaban no lugar correcto certas ventás flotantes

APP para iOS e Android:
Actualízaa na App Store e Google play.

 • Podes eliminar a túa conta de usuario desde o teu perfil. Enviarase un correo de confirmación para proceder a eliminar os datos da conta.
 • Podes traballar con cadernos do docente para todo o curso (sen escoller un trimestre concreto)
 • Engadido botón de borrado directo no diario de clase (sesión e sen clase)
 • Enagdido botón de borrado directo das citas e anotacións co teclado na axenda de anotacións
 • No apartado UDIS a opción de xerar aparece agora como unha opción dentro do botón “xestionar”, onde tamén se poden marcar como favoritas as UD-UDI.
 • No apartado UDIS marca como "favoritas" aquelas UD-UDI que consideres, para que aparezan ó comezo da lista (como por exemplo a/as que se atopen activas en cada momento). Estas "marcas" son para cada usuario, con independencia de se o cartafol está compartido ou non. (Sincronizadas en tempo real coas marcadas na versión web) 616358bcd7313

Reloxos intelixentes: Apple Watch e WearOS (Android):
Actualízaa na App Store e Google play.

 • Melloras e axustes funcionais e estéticos nos listados amosados e funcionalidades.

Podes ver tódolos boletíns publicados, no foro de recursoseducativos net no apartado “Novidades e anuncios”, ou directamente nesta ligazón.
https://www.recursoseducativos.net/foro/index.php?u=/category/news-and-announcements

Para calquera dúbida ou comentario podes empregar o citado foro ou ben enviar un correo a info@recursoseducativos.net

Estas son as novidades incorporadas a recursoseducativos.net e prográmame-UDIS nas últimas semanas: **Noutras aplicacións de recursoseducativos.net:** - Podes **eliminar a conta de usuario desde o teu perfil.** Enviarase un correo de confirmación para proceder a eliminar os datos da conta. - Podes crear os teus xogos de memoria personalizados, poderás compartir a ligazón a cada xogo único. Tan só tes que buscar a nova opción en "as miñas aplicacións" **En Prográmame-UDIS (versión web):** - Xa podes **crear un caderno do docente para todo o curso**, sen asignalo por trimestre, engadiuse a opción "todo o curso" no despregable á hora de escollelo. - Podes **crear unha categoría, no caderno docente, copiándoa desde as que teñas creadas** en tódolos cartafoles da etapa, poderás identificala polo seu nome e número. Incluirá as probas que figuren nela pero non os resultados. ![6163576128cea](serve/attachment&path=6163576128cea) ![6163576a1d7a7](serve/attachment&path=6163576a1d7a7) - No **diario de clase solicita confirmación cando se borra unha sesión**, se ben é preciso escribir a palabra "borrar" como actividade ou exercicio o que evita borrados accidentais, esta confirmación engade unha nova capa de prevención adicional contra os borrados accidentais. - No apartado **UDIS marca como "favoritas"** aquelas que consideres, **para que aparezan ó comezo da lista (como por exemplo a/as que se atopen activas en cada momento)**. Estas "marcas" son gardadas para cada usuario, con independencia de se o cartafol está compartido ou non. ![61635701ec5ae](serve/attachment&path=61635701ec5ae) - Solucionado erro polo que, na avaliación das UD-UDIS, non se amosaban no lugar correcto certas ventás flotantes **APP para iOS e Android: ** _Actualízaa na App Store e Google play._ - Podes** eliminar a túa conta de usuario desde o teu perfil**. Enviarase un correo de confirmación para proceder a eliminar os datos da conta. - Podes** traballar con cadernos do docente para todo o curso** (sen escoller un trimestre concreto) - Engadido** botón de borrado directo no diario de clase** (sesión e sen clase) - Enagdido** botón de borrado directo das citas e anotacións** co teclado na axenda de anotacións - No apartado **UDIS a opción de xerar aparece agora como unha opción dentro do botón “xestionar”**, onde tamén se poden marcar como favoritas as UD-UDI. - No apartado** UDIS marca como "favoritas" aquelas UD-UDI que consideres**, para que aparezan ó comezo da lista (como por exemplo a/as que se atopen activas en cada momento). Estas "marcas" son para cada usuario, con independencia de se o cartafol está compartido ou non. (Sincronizadas en tempo real coas marcadas na versión web) ![616358bcd7313](serve/attachment&path=616358bcd7313) **Reloxos intelixentes: Apple Watch e WearOS (Android):** _Actualízaa na App Store e Google play._ - Melloras e axustes funcionais e estéticos nos listados amosados e funcionalidades. Podes ver tódolos boletíns publicados, no foro de recursoseducativos net no apartado “Novidades e anuncios”, ou directamente nesta ligazón. https://www.recursoseducativos.net/foro/index.php?u=/category/news-and-announcements Para calquera dúbida ou comentario podes empregar o citado foro ou ben enviar un correo a info@recursoseducativos.net
editado Nov 3 '21 ás 6:59 am
16
0
1
vista previa
introducir alomenos 10 caracteres
ADVERTENCIA: Mencionaches %MENTIONS%, pero non poden ver esta mensaxe e non se se notificará
Gardando...
Gardado
Con elexido desmarcar temas amosar temas elexidos
Tódolas mensaxes deste tema serán borrado ?
Borrador pendente ... Fai click para reanudar a edición
Descartar borrador