1 - Gastos fixos mensuais dos servidos de recursoseducativos.net

Tódolos servizos de recursoseducativos.net son e serán sempre (mentras siga funcionando), de caracter gratuito e sen publicidade de ningún tipo.

Sin embargo, o mantemento dos mesmos supón unha serie de gastos fixos ao mes, que sufraga o creador do mesmo, Óscar Abilleria Muñiz.

Co fin de ser transparente neste senso, e tra-la consulata por parte de varios usuarios da web,  indícase de seguido de modo detallado, os gastos mensuais derivados do mantemento de toda infraestuctura que fai posible recursoseducativos.net:


Gastos fixos mensuais:     199,97 EUR  

  • 109,43 EUR  - Servidor dedicado (OVHcloud)
  • 9,12 EUR - VPS para emisión de radio online.
  • 68,97 EUR  - Mantemento e segudidade do servidor (proxadmin)
  • 0,5 EUR * -  Dominio recursoseducativos.net (OVHcloud)
  • 3,2 EUR  * - Dominio abrir.gal (OVHcloud)
  • 0,5 EUR * -  Dominio oscarabilleira.com (OVHcloud)
  • 8,25 EUR  * - Presenza da APP na AppStore para dispositivos Apple. 
  • 0 EUR - Presenz  da APP en Google Play para dispositivos Android.


Para máis información contacta con info@recursoseducativos.net 

  

* Calculo mensual a partir do prezo pagado anulamente, dividido entre 12 meses.