1 - Creación de grupos, engadir e xestionar o alumnado.

Lembra que tamén podes xestionar o alumnado na APP para smartphones, tablets e reloxos intelixentes.

A introdución do dos datos do alumnado pode facerse de forma manual ou automática, importando os datos empregando un arquivo CSV que podemos crear nós mesmos seguindo a plantilla que se pode descargar, ou o xerado por outro usuario. Nos seguintes apartados explicarase como facelo de ámbalas dúas formas


 

Lembra ter en conta...

  • Revisa o protocolo da lei de Protección de datos en centros educactivos de Galicia, sobre a propiedade dos datos do alumnado e familiares en: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18675
  • Sempre podes empregar datos ficticios do tipo alumno 1.. etc, en caso de non contar coa autorización das familias para facelo.
  • En todo caso estes datos só poderán ser vistos e xestionados polo usuario que os creou, e en ningún caso serán públicos.
  • Non é preciso completar tódolos campos, os únicos obrigatorios son os de nome e grupo.