2 - Pantallas dispoñibes en E-panel

En E-panel contarás coas seguintes pantallas informativas, cada unha asociada a unha aplicación coa se sincroniza en tempo real.

  • Pantalla - Biblioteca: Amosa de modo aleatorio, con cargar automática cada 20 segundos, dos libros da biblioteca da aula, que están introducidos na aplicación de biblioteca online. Amosa os datos rexistros do mesmo (no caso de figurar no rexistro), así como como se está prestado ou dispoñible.


   

  • Pantalla - O tempo: Amosa o tempo, en tempo real, para a ubicación do navegador web ou nas coordenadas que teñas fixadas en -os meus epanel-. Ver  apartado correspondente neste manual.   • Pantalla - Calendario (eventos): Amosa os eventos sinalados no calendario online para o grupo.  • Pantalla - Calendario (estatística): Amosa a estatística do tempo meteorolóxico rexistrado no calendario online.

  

  • Pantalla - Debuxos do calendario (do grupo): Amosa os debuxos realizados polo alumnado no calendario para o grupo escolido, de modo aleatorio, con intervalo de rotación entre eles.


Consulta o funcionamento das diferentes ferramentas das que se obteñen os datos para o e-panel, antes sinaladas, asi como da xestión de grupos, nos respectivos manuais de cada unha delas, presentes neste mesmo centro de axuda e soporte.