1 - Xestión e uso do dicionario online

A aplicación do -Dicionario online- permite ao alumnado buscar, de modo moi sinxelo,  imaxes a partir da escritura de palabras. Co resultado atopado poderá imprimir imaxes das mesmas, tanto en tamaño grande como o número que se indique delas en menor tamaño.


As imaxes/palabras dispoñibles no son de dous tipos:

  • Do banco común de imaxes: Son imaxes dispoñibles para tódolos usuarios e libres de dereitos. Aparecen nas buscas incluso sen ter accedido con código QR do alumnado, ou cos datos de acceso como docente.
  • Da carpeta (dicionario) persoal de imaxes:  Son as imaxes que subiches ó teu dicionario (carpeta) persoal, desde o apartado correspondente. A elas só pode accederse se entras co teu usuario e contrasinal como docente, ou co código QR dun alumno ou alumna dalgún dos teus grupos.

Cando para unha mesma palabra exista una imaxe no fondo común de imaxes e na carpeta persoal, se se ten accedido con código QR ou usuario/contrasinal, será amosada primeiramente a imaxe persoal e, en caso de non existir usarase a imaxe do banco común.

O banco común de imaxes é xestionado polo administador do sitio, polo que non poderás engadir nin borrar imaxes ao mesmo, pero si podes facelo na túa carpeta/dicionario persoal, tal como se sinala no apartado correspondente deste manual.

As imaxes do fondo común son de creación propia ou do sitio https://pixabay.com/es/, todas elas libres de dereitos

Consulta o seguintes apartados deste manual para coñecer como empregalo e xestionalo.


Onde podo atopar o meu dicionario online?:

Como usuario rexistrado de recursoseducativos.net, tes un dicionario online dispoñible de modo automático. Tan só tes qeu acceder cos teu usuario e contarsinal e entrar no aparado  -As miñas aplicación- do menú superior.

Alí atoparás un acceso ao teu dicionario online.