Prográmame-UDIs - versión LOMLOE (aplicación web)

9.3 - Xestión de reunións

Lembra que tamén podes usar o sistema de anotacións nas reunións na APP para smartphones, tablets e reloxos intelixentes.Para poder empregar o sistema online de control de...
Ler máis

9.4 - O caderno do docente

Lembra que tamén podes usar o caderno do docente na APP para smartphones, tablets.A sub-lapela caderno do docente, dentro da lapela alumnado e grupos, está pensada para facer o...
Ler máis

9.5 - Xestión de equipos cooperativos

Lembra que tamén podes xestionar os equipos na APP para smartphones, tablets.Podes xestionar os equipos cooperativos que teñas na túa aula desde a opción correspondente en...
Ler máis

9.6 - Traballando coas fichas de seguimento

Lembra que tamén podes ver  e traballar coas fichas e seguimento na APP para smartphones, tablets.Desde este apartado podes facer o seguimento dos diferentes criterios avaliados nas UDIS,...
Ler máis

9.7 - Ver o seguimento das UD-UDIS

Lembra que tamén podes ver o seguimento de UD-UDIS na APP para smartphones, tablets.Desde este apartado podes ver con gráficos de cores, o seguimento das UD e UDIS do cartafol de...
Ler máis

A - Lapela arquivos: xestión e funcionamento

A lapela arquivos permite almacenar documentos de diferentes tipos dunha forma moi doada e cun fácil acceso posterior ós mesmos, ben desde a propia aplicación web ou desde a APP...
Ler máis

A2 - Uso dos indicadores XADE para o boletín de Educación Infantil

Na etapa de Educación infantil da versión LOMLOE de Prográmame-UDIS, atoparás tamén os indicadores do XADE para incluír nos boletíns trimestrais para...
Ler máis

Anexo I - Xestión do currículo LOMLOE (introducir e editar áreas e/ou ámbitos)

Emprega só os currículos oficiais xa publicados no DOG:Descarga os currículos das diferentes etapas desde aquí.    Para acceder á xestión do...
Ler máis

Anexo II - Currículos LOMLOE - Galicia

Ligazóns aos currículos oficiais, e ordes de avaliación, publicados no Diario Oficial de Galicia:Currículo de Educación Infantil: DECRETO 150/2022, do 8 de setembro...
Ler máis