9.6 - Traballando coas fichas de seguimento

Lembra que tamén podes ver  e traballar coas fichas e seguimento na APP para smartphones, tablets.

Desde este apartado podes facer o seguimento dos diferentes criterios avaliados nas UDIS, no apartado seguimento de UDIS, da área e nivel escollido. Para cada un dos criterios podes incluír unha anotación, a partir dos resultados dos resultados dos seguimento realizado cos instrumentos en cada UD-UDIS, que virán indicadas coas cores identificativas.

Ó código de cor empregado nese apartado de seguimento é o mesmo que se amosará nas fichas de seguimento.

 


Para cada criterio poderás facer unha anotación a modo de avaliación do mesmo. Na parte dereita de cada un aparecerán as UD-UDIS nas que está presente como avaliado, e no caso de ter sido cualificado en seguimento, aparecerá un código de cor ó seu lado (deixando o rato sobre cada UD-UDI poderás ver o instrumento empregado para avalialo)