6.4.2 - Traspasar un idenficador (cos seus borradores de ACS) dun usuario a outro.

É posible transpasar un idenficador (alumno/a) cos seus borradores de ACS a outro usuario, sempre que este teña acceso a dito identificador (foi convidado polo creador da mesma). Descubre como facelo no seguinte vídeo.

Ten en conta que as referencias que se fan no vídeo, a elementos curriculares ou a ACS en lugar de Borrador deACS, fan referencia á versión LOMCE, se ben o funcionamento para o copiado de borradores de ACS na versión LOMLOE é exactamente o mesmo.