6.4.1 - Copiar un borador de ACS entre identificadores

Podes copiar o contido do borrador de ACS dun identificador a outro que teñas creado, para un área nivel, de modo que poidas usalo como punto de partida.

No seguinte vídeo atoparás a explicación de como facelo:

Ten en conta que as referencias que se fan no vídeo, a elementos curriculares ou a ACS en lugar de Borrador deACS, fan referencia á versión LOMCE, se ben o funcionamento para o copiado de borradores de ACS na versión LOMLOE é exactamente o mesmo.