5.4 - Copia contido entre cartafoles

Podes copiar o contido dun dos teus cartafoles, xa sexa propio ou no que esteas convidado, a outro cartafol. Tes a opción de facelo directamente desde a lista de cartafoles (ver apartado correspondente deste manual) ou ben desde dentro do cartafol de destino (o novo cartafol)

Poderás copiar usando este sistema:

  • Os tipos e criterios agrupados por tipo
  • O nivel de logro e rúbricas (de habelas) do apartado  seguimento do perfil de saída


Como podo copiar as UD-UDIS doutro cartafol a un novo cartafol?

As UDIs do cartafol deberán copiarse usando un sistema específico, que se indica no apartado correspondente  (UD-UDIS) deste manual.