6.1 - Sub-lapela control dos criterios do cartafol

Dentro da lapela programación e currículo atoparás a opción - control dos criterios do cartafol - na cal poderás:

  • Facer o seguimento dos criterios traballados ou marcados como avaliados nas diferenes UD-UDIS do cartafol (1) e (2)
  • Crear tipos e agrupar os criterios de avaliación nestes tipos (1)
  • Copiar os tipos e agrupamentos doutro cartafol ó actual.


Podes atopar máis información sobre o agrupamento por tipo, por exemplo para acordar os prioritarios ou usalos nas UD-UDIS,  no apartado correspondente deste mesmo manual 6.1.1