5.6 - Crea, borra, edita e outras opcións de configuración dos cartafoles

Unha vez crees un cartafol poder editalo para acceder a moitas opcións de configuración, descúbreas todas no seguinte vídeo: