6.3 - Seguimento do perfil de saída de primaria/secundaria/bacharelato

Na sub-lapela - seguimento do perfil de saída - podes facer un seguimento ó longo dos niveis da etapa, do perfil de saída de primaria (se se traballa nas etapas de infantil e primaria),  secundaria ( ESO) e bacharelato establecido polos currículos.

Unha vez accedas ó partado deberás:

  • Escoller unha competencia para traballar co seu perfil de saída. (1)
  • Elixir o nivel no que facer o seguimento do perfil de saída. (2)
  • Premer o botón - ver seguimento do perfil de saída- (3)

Poderás tamén, nesta pantalla, copiar os niveis de logro e rúbricas de seguimento, de cada perfil de saída  outro cartafol ó cartafol actual, na opción copiar (4)Unha vez despregado o perfil de saída dunha competencia para un nivel en concreto podes:

  • Definir un nivel de logro para cada aspecto do perfil de cada competencia (A)
  • Definir unha rúbrica para cada aspecto do perfil de cada competencia (B)
  • Pechar o perfil  para poder escoller outra competencia ou nivel (C)Lembra que non tes porque completar a rúbrica de cada aspecto, se só desexas (como centro), acordar o nivel de logro agardado en cada nivel.