A2 - Uso dos indicadores XADE para o boletín de Educación Infantil

Na etapa de Educación infantil da versión LOMLOE de Prográmame-UDIS, atoparás tamén os indicadores do XADE para incluír nos boletíns trimestrais para as familias. Estes indicadores foron asociados aos diferentes criterios de avaliación, segundo o criterio do creador da aplicación, posto que no XADE figuran únicamente agrupados por bloques.

Á hora de escoller cales figurarán no boletín de cada nivel, área e trimestre, pode resultar de interese os seguintes documentos que se poden xerar cos mesmos en Prográmame-UDIs.


Planing comparativo de criterios de avaliación:

Na lapela programación e currículo xerar   planing comparativo por criterios, podes obter o planing comparativo por criterios, que agora tamén pode incluír os indicadores do XADE para cada un deles.Marcando a opción de incluír indicadores do Xade, amosaranse no documento xerado, os indicadores do XADE asociados para cada criterio de avaliación.

Currículo das diferentes áreas de Educación Infantil:

Na lapela programación e currículo xerar   currículo, podes obter o currículo de cada área e nivel escollido, incluíndo tamén os indicadores do XADE se o desexas.


Marcando a opción de incluír indicadores do Xade, amosaranse no documento xerado, os indicadores do XADE asociados para cada criterio de avaliación.  


Uso dos indicadores do XADE nas fichas de seguimento:

Na sublapela - Fichas de seguimento - , dentro da lapela - Alumnado e grupos - tamén é posible amosar os indicadores do XADE para cada un dos criterios amosados. Tan só terás que premer sobre a opción corresondente, debaixo de cada un deles  - VER INDICADORES DO XADE -  para amosalos ou ocultalos cando o precises.


Do mesmo xeito, tamén poderás xerar o as fichas de seguimento incluíndo estes indicadores do XADE, asociados a cada criterio, escollendo a opción correspondente no menú de xeración.


Así se visualiza o documento xerado, se se escolle a opción de incluír indicadores.Consulta os respectivos apartados deste manual, para afondar no funcionamento dos servizos aquí sinalados.