5.3 - Introduce as datas de avaliación (final do trimestre)

Para cada cartafol podes indicar as datas de avaliación (que escollerás nun calendario que aparecerá o premer sobre as caixas correspondentes).

Esta datas empréganse para facer o cálculo das faltas de asistencia do alumnado, para indicalas en determinadas partes da aplicación e en algúns dos documentos xerados.

Se non se indican as datas de fin de trimestre (avaliacións) non será posible levar a cabo ese cálculo.

Lembra que podes introducir as faltas do alumnado tanto desde a App para ios e Android (incluído Apple Watch) así como desde o -meu calendario online-  dispoñible en 'as miñas aplicacións'