3 - Voltar a lista de etapas e funcionamento do sistema auto-zoom.

Prográmame-UDIS conta cun sistema de 'auto-zoom? que fai que se axuste ó ancho da ventá na que se atope. Esta opción aparece marcada por defecto cada vez que se accede á aplicación, pero pode desmarcarse na opción correspondente, cando así o prefiras (voltará o tamaño orixinal por defecto).Sempre poderás voltar á lista de etapas premendo icono da ?casiña? antes do nome da etapa.