4.1 -O botón xerar para poder crear documentos descargables

Algunhas lapelas e sublapelas contan un botón ?xerar', que permite convertir os datos introducidos en documentos imprimibles.


Os documentos xerados poden atoparse algún, ou varios, do seguintes formatos.

  • pdf non editable
  • odt editable (libreOffice)
  • cvs editable (folla de cálculo)

Cada lapela/sublapela conta con diferentes opcións para xerar, segundo os apartados que conteña.

Asemade, cada documento xerable, poderá contar con diferentes opcións para personalizalo.