1.1 - Mapa conceptual para o posible uso de Prográmame-UDIS

Descargar arquivo adxunto

Podes descargar, no botón superior, unha proposta, en pdf, de como se pode empregar Prográmame-UDIS, no eido educativo, a nivel centro e aula, na versión LOMLOE.