8.5 - Ordenar e mover exercicios/sesión sen clase.

 Ordenar e mover exercicios/sen clase:
Mover un exercicio/sen clase a outra semana:


Mover ou copiar un elemento (exercicio/sen clase) nun día e hora na mesma semana: