Prográmame-UDIs - versión LOMLOE (aplicación web)

0 - Diferencias entre as versións LOMCE e LOMLOE

En continua actualización... revisa este apartado de forma periódica para ver os cambios.Última actualización 10/05/2022Aspecto VERSIÓN LOMLOEVERSIÓN...
Ler máis

Anexo I - Xestión do currículo LOMLOE (introducir e editar áreas e/ou ámbitos)

Para acceder á xestión do currículum de cada etapa (introducir ámbitos en primaria, ou as materias da ESO, Bacharelato, EBI e ESA de Adultos) que emprega...
Ler máis