Prográmame-UDIs - versión LOMLOE (aplicación web)

6 - A lapela programación e currículo

Na lapela programación e currículo, en cor azul, existen varias opcións de xestión que funcionan de forma independente pero interconectadas, con respecto á parte...
Ler máis

6.1 - Sub-lapela control dos criterios do cartafol

Dentro da lapela programación e currículo atoparás a opción - control dos criterios do cartafol - na cal poderás:Facer o seguimento dos criterios traballados ou...
Ler máis

6.1.1.- Agrupar criterios de avaliación por tipo - marcar criterios prioritarios

Podes 'agrupar os criterios de avaliación por tipo', segundo a tipoloxía que desexes crear no curso. A finalidade deste agrupamento é poder empregalo logo na creación das...
Ler máis

6.2 - Criterios de avaliación en modo planning

Na sub-lapela - criterios en modo planing, poderás ver os criterios de avaliación en tódolos niveis da etapa, podendo observar a evolución de cada un ó longo de...
Ler máis

6.3 - Seguimento do perfil de saída de primaria/secundaria/bacharelato

Na sub-lapela - seguimento do perfil de saída - podes facer un seguimento ó longo dos niveis da etapa, do perfil de saída de primaria (se se traballa nas etapas de infantil e...
Ler máis

6.4 - Borrador de Adaptación Curricular Significativa (ACS)

No apartado Borrador de A.C.S da lapela 'programación e currículo', poderás adaptar o currículum para xerar un borrador de Adaptación curricular no modelo oficial...
Ler máis

6.4.1 - Copiar un borador de ACS entre identificadores

Podes copiar o contido do borrador de ACS dun identificador a outro que teñas creado, para un área nivel, de modo que poidas usalo como punto de partida.No seguinte vídeo...
Ler máis

6.4.2 - Traspasar un idenficador (cos seus borradores de ACS) dun usuario a outro.

É posible transpasar un idenficador (alumno/a) cos seus borradores de ACS a outro usuario, sempre que este teña acceso a dito identificador (foi convidado polo creador da mesma)....
Ler máis

6.5 - Como restaurar un cartafol desde a copia de seguridade

Prográmame realiza cada madrugada, ás 04:00 horas, unha copia de seguridade de tódolos cartafoles, almacenando as 30 últimas copia no propio servidor e a última...
Ler máis

6.6 - Xerar documentos da lapela programación e currículum

Desde a sublapela xerar, do apartado programación e currículo, poderás obter os seguintes documentos (en pdf e odt editable):Xerar listaxe de criterios por...
Ler máis

7 - Lapela UDI-UD

Unha Unidade Didáctica Integrada (UDI) é a planificación sobre o papel dunha tarefa integrada, na cal se establecen tarefas (cos correspondentes produtos finais socialmente...
Ler máis

7.1 - Como crear, borrar, mover, destacar e copiar unha UDI-UD

Como crear unha UD-UDI?Unha vez teñamos escollido un cartafol de traballo e accedamos á lapela UDIs-UDs, veremos na sub-lapela "Lista de UDIS-UD" o listado de UDIS e UDS que...
Ler máis

7.2 - Como facer pública unha UDI-UD (banco público)

Na parte inferior da lapela de UDIS-UDS, poderás acceder ó banco público, con aquelas UDIS-UDS compartidas por outros usuarios da aplicación (do modo arriba indicado), tan...
Ler máis

7.3 - Identificación, estructura: xestión do formato de texto

Identificación:Cando teñamos seleccionada unha UDI-UD poderemos comezar a traballar con ela (obviamente poderemos cambiar de UDI-UD premendo á lapela UDIs-UDs e escollendo outra...
Ler máis

7.4 - Tarefas - temas, actividades e exercicios

Nesta lapela cubriremos os aspectos correspondentes á/ás tarefa/tarefas da nosa UDI, ou tema/s no caso de ser unha UD, indicando os datos que corresponda, así como das...
Ler máis