Prográmame-UDIs - versión LOMLOE (aplicación web)

7.4.1 - Escoller criterios para varios niveis á vez ou por tipo

Se queremos crear unha UD-UDI para varios niveis (inter-niveis), temos a opción de marcar un mesmo criterio para todos eles, empregando o indicado no planing comparativo (no caso de ter...
Ler máis

7.4.2 - Como inserir unha imaxe ou subir un arquivo adxunto nun exercicio ou actividade.

Tanto nos exercicios como nas actividades podes inserir unha única imaxe en cada un deles. Esta imaxe será incluída na UDI-UD xerada debaixo da descrición do exercicio ou...
Ler máis

7.5 - Sub-lapela avaliación e rúbricas

Na lapela avaliación teremos que establecer cales dos criterios que fomos seleccionado nas diferentes actividades, imos a avaliar nesta UDI-UD, sinalando ademais o instrumento que se...
Ler máis

7.6 - Sub-lapela avaliación docente e familias

No apartado de avaliación docente poderemos indicar que aspectos imos avaliar en relación á nosa práctica docente, cando levemos esta tarefa á aula. Os apartados de...
Ler máis

7.7 - Seguimento de UD-UDIS co alumnado e dos exercicios traballados

Este apartado permite introducir os resultados observables de cada un dos criterios traballados na UDI-UD seleccionada, que estean marcados como avaliables con rúbrica ou lista de control con...
Ler máis

7.8 - Xerar UD-UDIS e documentos

Nesta última lapela é onde se creará tanto a UDI-UD a partir dos datos introducidos nas diferentes sub-lapelas como só a estrutura-mapa da mesma (que vai incluída...
Ler máis

8 - Lapela diario de clase (xestión)

Programame permite xerar un "diario de clase" ben sexa engadindo os datos manualmente para cada día e hora ou ben "recuperándoos automáticamente" das UDIs que se teñan...
Ler máis

8.1 - Crear, borrar e escoller semanas no diario de clase

Podes crear unha nova semana no diario con dous modos de escoller o seu nome:A partir dunha data no calendario (opción recomendada): Deste xeito queda asociada ás datas reais da...
Ler máis

8.2 - Crear e xestionar a semana plantilla no diario de clase

Se vas a traballar con exercicios que se repiten cada semana, é moi cómodo crear unha semana chamada plantilla e engadir nela os elementos que vas a ir marcando como plantilla, de modo...
Ler máis

8.3 - Establecer o número de sesións para cada día e o horario das sesións

Para cada cartafol deberás indicar o número de sesións que terán lugar diariamente en cada semana. Por defecto ven marcado como 5 sesións.O diario de clase acepta...
Ler máis

8.4 - Engadir, editar e borrar exercicios e sesións sen clase nas semanas do diario de clase

Lembra que o diario de clase ten auto-gardado, polo que non tes que premer gardar en cada caso para almacenar os cambios, agás cando creas un exercicio/actividade ou sen clase por primeira vez...
Ler máis

8.5 - Ordenar e mover exercicios/sesión sen clase.

 Ordenar e mover exercicios/sen clase:Mover un exercicio/sen clase a outra semana:Mover ou copiar un elemento (exercicio/sen clase) nun día e hora na mesma semana: ...
Ler máis

9 - Lapela de alumnado e grupos

Lembra revisar o protocolo da lei de Protección de datos en centros educactivos de Galicia en: https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/18676 Seguramente precisarás a...
Ler máis

9.1 - Xestión do alumnado e grupos

Podes atopar un manual completo sobre a xestión de alumnado e grupos na seguinte ligazón:Alumnado e grupos, mantemento e xestión ...
Ler máis

9.2 - O anecdotario

Lembra que tamén podes usar o anecdotario na APP para smartphones, tablets e reloxos intelixentes.Para poder empregar o sistema online de anecdotario debes dispoñer dalgún grupo...
Ler máis