6.2 - Criterios de avaliación en modo planning

Na sub-lapela - criterios en modo planing, poderás ver os criterios de avaliación en tódolos niveis da etapa, podendo observar a evolución de cada un ó longo de cada nivel.

Nesta vista en modo planing poderás:

  • (A) Ver tódolos criterios de avaliación organizados por liñas enumeradas, amosando a súa evolución o longo dos niveis da etapa.
  • (B) Ver os tipos asociados a cada criterio.
  • (C) Xestionar os tipos do criterio e asociar cada criterio a un ou varios dos tipos dispoñibles (ver punto 6.1.1 deste manual para máis información)


A visualización en modo planing está dispoñible para tódalas áreas de Infantil e Primaria, e naquelas das restantes etapas que foran introducidas con eses datos por parte dos usuarios.