4 - Cambiar o título do panel. Cambiar o panel de traballo.