1.5.1 - Marcando as devolucións de libros desde a APP de Prográmame-UDIS

Desde a última versión da APP Prográmame-UDIS para iOS e Android, é posible marcar as devolucións dos libros previamente rexistrados como prestados.

Tan só tes que acceder a ficha de alumno/a en cuestión e premer na icona - Libros na biblioteca.


 

Poderás ver a lista de libros prestados pendentes de devolución, así como aqueles que se devolveron anteriormente, organizados por número de veces que se levou.Desde ahí é posible cambiar o estado de cada libro, premendo na icona da X vermella cando haxa algunha devolución pendente (que aparecerán senpre nos primeiros  lugares da lista)


Tamén é posible rexistrar a devolución  scaneando o código QR do libro e acceder ó seu histórico de préstamos. Consulta o apartado específico deste manual, sobre o histórico de préstamos para máis información.