1.1 - Funcións basicas da APP en smartphones e tablets

A aplicación funciona tanto en modo vertical como horizontal, tanto en smartphones com en tablets, sendo o modo horizontal o máis recomendado para o uso en tabletas pola súa comodidade.

No seguinte vídeo podes facer un percorrido por algunhas das opcións dispoñibles. Visita os diferente apartados deste manual para acceder a unha información completa de cada unha, e a novas opcións que se vaian introducindo periódicamente.