Resto de aplicacións: Calendario de aula online

1 - Calendario de aula online

O calendario de aula online permite que o alumno/a poida xestionar os diferentes acontecementos e o paso do tempo nas aulas, desde un ordenador con conexión a internet, e preferentemente con...
Ler máis

1.1 - Tipos de visualización: Acceso como visitante ou con usuario/contrasinal - código QR?

O calendario pode ser visualizado de dúas maneiras, en función de se accedeu co usuario e contrasinal do mestre, ou código QR do alumno ou ben como visitante (p.e. o alumno/a...
Ler máis

1.2 - Como accede o alumnado ó calendario? Conseguir e usar a súa ligazón.

Para poder empregar o calendario online na túa aula, e que o alumnado poida acceder ó mesmo, precisarás buscar a forma  de que esta accesible desde un ordenador (ou outro...
Ler máis

1.3 - Teño que meter os datos dos meus alumnos/as para poder usalo? Podo usar o calendario se non o fago?

Podes empregar o calendario online sen introducir ningún dato dos teus alumnos/as, pero non poderás empregar tódalas funcionalidades dispoñibles.Se non tes introducidos os...
Ler máis

1.4 - Como xestionar o meu grupo de alumnos/as e crear os seus carnets QR de acceso

Para introducir datos dos teus alumos/as (ou ven cambiar os existentes xa sexa para editar ou borrar), podes facelo desde a opcion  As miña aplicacións Xestión do alumnado....
Ler máis

1.5 - Que podo facer cada día?: Tachar o día, iconas de eventos, cumpreanos e faltas do alumnado

Marcar/desmarcar (tachar) un día:Para marcar cada día que pasa tan só hai que facer clic (tocar) sobre o número ou números que se queira, e automaticamente...
Ler máis

1.6 - Que tempo fai hoxe? Escollendo icona do tempo e temperatura

Só co acceso con contrasinal ou código QR, desde a icona correspondente poderás indicar que tempo fai en cada día, escollendo entre as iconas dispoñibles. A icona...
Ler máis

1.7 - Xestión do horario diario

Ó lado do calendario aparecen os nomes dos días da semana, sinalado en cor verde o día actual. Podes facer que en cada un dos días aparezan as iconas representativas, ou...
Ler máis

1.8 - Ordenar as letras móbiles do nome

Accedendo con contrasinal ou con código QR, premendo sobre a icona da - estrela - abrirase unha nova ventá onde poderá escollerse un dos nomes (por exemplo o encargado do...
Ler máis

1.9 - Zona de debuxo

Contas tamén cunha zona de 'debuxo ou trazo manuscrito', pensada para ser empregada nun Encerado Dixital Interactivo. Nela poderá debuxarse (escribir) escollendo diferentes cores,...
Ler máis

1.9.1 - Mover e cambiar a orientación da caixa de ferramentas da zona de deubxo

Na zona de debuxo podes escoller se amosar a barra de ferramentas con orientación hoizontal ou vertical, empregando o botón dispoñible en cada caso, para ir alternando entre os...
Ler máis

2 - Alternar entre o modo e visualización normal e o modo PICTO

No calendario online podes alternar entre a visualización convencional, explicada nos puntos anteriores do manual e unha versión denomida PICTO. na cal só se amosan as iconas do...
Ler máis

3 - Visualización dos textos en inglés

Podes visualizar o calendario de aula e inglés, escollendo o idioma na opción correspondente na parte inferior do mesmo. Desde ese momento cando copies a URL tamén será...
Ler máis

Anexo I - Así usamos calendario online nas nosas aulas (exemplo de uso)

De seguido atoparás un exemplo de uso real desta aplicación nas nosas aulas de infantil.Accede coa seguinte ligazón á entrada publicada no recanto de infantil da web do...
Ler máis