2 - Alternar entre o modo e visualización normal e o modo PICTO

No calendario online podes alternar entre a visualización convencional, explicada nos puntos anteriores do manual e unha versión denomida PICTO. na cal só se amosan as iconas do horario cada día, pero sen amosar a táboa do calendario.


Neste modo PICTO as iconas amósanse de maior tamaño ocupando cada día, en modo horizontal, todo o ancho da pantalla.

Para activalo, tan só tes que premer a opción correspondente, unha vez teñas accedido, ben con carnet QR ou cos teus datos como usuario rexistrado (docente). Podes alteranar sempre que o desexes entre ambos modos, premendo -restarurar- para volver ao modo de visualizción normal.Podes marcar cada unha das iconas da xornada, destacándoas do resto.


Para voltar ao modo de visualización convencional preme a opción restaurar.

Todo o aplicado nos anteriores puntos deste manual é tamén de aplicación ao modo Picto.