1.2 - Como accede o alumnado ó calendario? Conseguir e usar a súa ligazón.

Para poder empregar o calendario online na túa aula, e que o alumnado poida acceder ó mesmo, precisarás buscar a forma  de que esta accesible desde un ordenador (ou outro dispositivo) con acceso a internet:

  • Cun acceso directo desde o escritorio
  • Cunha ligazón na web/blog do centro/aula.
  • Cun acceso como favorito desde o navegador.
  • etc..

Por exemplo, este é o modo en que o temos enlazado na web do noso centro.Sexa cal sexa  a forma de acceso pola que optes, precisarás a ligazón (URL) que te leve concretamente ó teu calendario, para un grupo concreto.  Se só contas cun grupo de alumnos/as no fará falta que escollas a grupo no despregable posto que cargará por defecto (tamén sucede isto co primeiro grupo que teñas en orde alfabética.

A ligazón ó teu calendario podes conseguila , escollendo o grupo no despregable (de ser preciso) e premendo no botón - copiar url deste calendario- na parte inferior do mesmo. A ligazón quedará copiada e poderás pegala onde queiras.